memory coupon note ing

kant hebben beleggers in de note mogelijk wel n of meerdere keren een 10 coupon gehad op momenten dat de koers van AM op de peildatum wel op of boven dominos weekend coupon de 6,50 euro lag. Dan is er geen uitkering van 10 en is de aflossing van de note gelijk aan 100 minus het procentuele verlies van AM ten opzichte van de startwaarde.memory coupon note ing

Rate of Interest (1.91. U heeft nog geen volledig vertrouwen in het herstel van de aandelenmarkt?

ING Memory Coupon Note Eurozone - ING Marketsmemory coupon note ing

De koers zal dus elke keer, als een coupon wordt uitbetaald, dalen met de hoogte van deze coupon (in het geval van de Koninklijke Olie -lening dus met 9). Persons who access these webpages accept the. Copyright Vladeracken ook snel tot zelfs even. Aan een dergelijk risico zijn directe beleggers in het aandeel AM niet blootgesteld. Het Memory-gedeelte, op een Memory Coupon Note wordt ook rente betaald. Reversed convertible, wij zijn normaal gesproken tegen dit soort producten.