sportpas voucher decathlon online

van de software gevolgen van een computervirus, bug, afwijking of defect. Er wordt gepreciseerd dat Decathlon zich het recht voorhoudt om de vaste winkel van een Klant in Nederland te wijzigen indien blijkt dat deze wijziging voordelig is voor de Klant (voorbeelden: opening van een nieuwe winkel dichterbij de woonplaats van de Klant, uitgebreidere aankoophistoriek bij. 194 keer gebruikt deze week, bekijk de korting 25masker, razend populair: het Decathlon snorkelmasker nu vanaf. Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 12.3 - Doeleinden van de verwerkings De Verantwoordelijke verwerkt ontvangen persoonsgegevens voor volgende doeleinden: beheer van de Klantenkaart van de Klant; communicatie met de Klant; het beheer van het profiel van de Gebruiker; het verwerken van bestellingen en andere verzoeken van de Klant; het organiseren. Breng eens een bezoek aan de laatste kans artikelen.

Sportpas voucher decathlon online
sportpas voucher decathlon online

Zo vergeet je hem dus nooit meer. De Punten die werden verworven via inbreuk op deze Algemene Voorwaarden zullen geannuleerd worden zonder enige vorm van compensatie en zullen leiden tot onmiddellijke terugbetaling aan Decathlon van alle Getrouwheidcheques afkomstig uit het frauduleus gebruik van de kaart. Onze missie luidt: Sport toegankelijk maken voor iedereen. De volgende rechtspersonen zijn uitgesloten: Rechtspersonen naar publiek- en privaatrecht met uitzondering van sportclubs en -verenigingen. De Winkels geven niet terug in specin wanneer de e-voucher niet volledig wordt gespendeerd. This Decathlon Offer is valid for all users. De verzamelde persoonsgegevens zullen noch verkocht noch overgedragen worden aan derden, uitgezonderd in de gevallen voorzien in de wet. De betreffende bon/factuur mag niet ouder zijn dan 30 kalenderdagen en mag enkel betrekking hebben op de persoonlijke aankopen next direct coupon code au van de klant. Door het gebruik van de Decathlon Klantenkaart erkent de Klant kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden Klantenkaartprogramma Decathlon en die te hebben aanvaard. Vraag de gratis Sportpas aan, punten sparen.

Citizenm voucher codes
Centrum veilig wonen voucher
How to buy lycamobile voucher online